Smlouva o spolupráci demokratických proevpropských stran

ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU
1. Smluvní strany ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU se při odpovědnosti za stabilitu, prosperitu a evropskou budoucnost České republiky rozhodly vytvořit vládu opírající se o demokratickou většinu těchto stran v Poslanecké sněmovně.

2. Smluvní strany respektují nominaci ČSSD na funkci předsedy vlády.

3. Smluvní strany se dohodly, že ve vládě, která bude mít včetně předsedy vlády celkem 18 členů, bude uplatněno zastoupení ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU v poměru 12:3:3 v rozdělení, které je uvedeno v příloze této smlouvy a které navrhne nově jmenovaný předseda vlády prezidentu republiky. Vláda bude rozhodovat většinovým hlasováním.

4. Vláda vzniklá na základě této smlouvy bude pracovat až do jmenování nové vlády po řádných volbách do Poslanecké sněmovny.

5. Vláda ve svém programovém prohlášení naváže na programová prohlášení předchozích koaličních vlád. Smluvní strany za hlavní priority vlády vzniklé podle této smlouvy považují:
Ratifikaci Evropské ústavní smlouvy
Snížení daní z příjmů pro středně a nízkopříjmové skupiny
Příprava tezí důchodové reformy
Předložení zákona o střetu zájmů
Předložení zákona o úpadku
Schválení státního rozpočtu na rok 2006

6. Smluvní strany se nebudou podílet na schvalování návrhů mimo společnou vůli smluvních stran v těchto oblastech:
- státního rozpočtu na rok 2006
- daní a poplatků, včetně zákonů na podporu jejich správy
- týkajících se ochrany vlastnictví
a
zásadních rozhodnutí ve věcech zahraniční a obranné politiky státu

K zajištění tohoto cíle v Poslanecké sněmovně bude uzavřena samostatná dohoda na úrovni poslaneckých klubů smluvních stran v Poslanecké sněmovně.

Spolupráce smluvních stran v Senátu bude řešena samostatnými dohodami.

7. Případné spory budou smluvní strany řešit dohodou.

V Praze, 25. dubna 2005

za ČSSD:
JUDr. Stanislav Gross, předseda

za KDU-ČSL:
ing. Miroslav Kalousek, předseda

za US-DEU:
JUDr. Pavel Němec, předseda

 

na začátek
zpět na VOLIČe